Mentors

Joydeep Ghosh

Ankita Wadhwa

Ishan Mishra

Aditya Mishra

Rohit Dabholkar

Shrirang Tambe

Ulhas Deshpande

Harish Keswani

Vaibhav Belgaonkar

Ashutosh Sardesai

Raj Bhat

Abhishek Pandurangi

Deepak Ahuja

Niteen Gadgil

Krishnakumar Devnally

Satyajit Roy